JordankarTjänst AB
image

Grundläggning utan grävning
och gjutning

Kräver ingen lagning av gräsytor eller asfalt

ProFound jordankare är ett fundament som klarar både tryck-, drag- och horisontalbelastningar.
Det ger dig unika möjligheter att förankra vad du vill, var som helst på ett
enkelt och ekonomiskt sätt.

Ingen grävning eller gjutning. Ingen lagning av gräs- och asfaltsytor.
ProFound jordankare dimensioneras och utformas efter vad som ska grundläggas och vilka markförhållanden som råder.
ProFound jordankare är varmgalvade och uppfyller dagens normer och krav
vad gäller för stål i mark.
Monteringen av fundamenten sker med specialbyggda maskiner.


Berg eller sten är inget problem

Vi monterar Jordankare i olika dimensioner och med olika fästen beroende på vilka konstruktioner som skall monteras.
Monteringen kan utföras året runt oberoende av tjäle och markbeskaffenhet.

Egen tillverkning av Profound Jordankare och smidesprodukter garanterar förmånlig prissättning samt kvalitetsstyrning från enskild komponent till färdig entreprenad.

Företaget JordankarTjänst startade sin verksamhet 1995 och arbetar idag i nära kontakt med våra kunder, konstruktörer och leverantörer av påbyggnader.

Vårt team består av duktig och erfaren personal samt modern maskinpark.


Vår önskan

är att få delta vid upphandling avseende projekt där våra produkter inom grundläggning och påbyggnader är aktuella.
Leveransadress gods:
JordankarTjänst AB
Skogholmsvägen 7
522 30 Tidaholm

Faktureringsadress:
JordankarTjänst AB
Hörnviksgatan 6
522 30 Tidaholm

Tel: 070- 314 71 24
Maila oss: info@jordankare.nu
Hemsida: www.jordankare.nu

Karta/vägbeskrivning

Copyright © JordankarTjänst AB